Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

jamaicanbeat
16:25
2684 1031 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vialubie-lato lubie-lato
jamaicanbeat
16:25
8806 041d
Reposted fromkarahippie karahippie viacountingme countingme
16:24
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych.
— Znalezione w czeluściach internetów (via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viacountingme countingme
jamaicanbeat
16:24
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viacountingme countingme
jamaicanbeat
16:23
8070 2cf6 500
Reposted fromowca owca viacountingme countingme
jamaicanbeat
16:23
9268 b79a
Reposted fromhrafn hrafn viacountingme countingme
jamaicanbeat
16:23
2737 d3d0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacountingme countingme

January 18 2020

jamaicanbeat
00:12
8759 bd5c
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamoai moai
jamaicanbeat
00:12
4711 3697 500
Reposted frompunisher punisher viaponurykosiarz ponurykosiarz
jamaicanbeat
00:12
4069 ab27 500
Reposted frompiehus piehus viaponurykosiarz ponurykosiarz
jamaicanbeat
00:12
3164 d9e0 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaponurykosiarz ponurykosiarz
jamaicanbeat
00:11
0656 9ce9 500
Reposted fromhrafn hrafn viaponurykosiarz ponurykosiarz
jamaicanbeat
00:11
8896 368d 500
Reposted frompiehus piehus viaponurykosiarz ponurykosiarz
jamaicanbeat
00:11
8822 1942
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz
jamaicanbeat
00:10
3315 6888 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
jamaicanbeat
00:10
8796 6036 500
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz
jamaicanbeat
00:09
9060 ca7a 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaponurykosiarz ponurykosiarz
jamaicanbeat
00:08
jamaicanbeat
00:08
Myślałam, że powiedzenie : "Pękło mi serce" jest tylko metaforą. Nie. Ono na prawdę pęka. I czujesz fizyczny ból, który rozłazi się po całym ciele. I nie pomogą ani leki, ani narkotyki, alkohol. Ani nawet przeszczep.
Reposted fromkusi kusi viaimpulsivee impulsivee
jamaicanbeat
00:07
2464 7df2
Reposted fromFluffyou Fluffyou viaRudeGirl RudeGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl