Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

jamaicanbeat
21:34
9132 7ffc 500
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz
jamaicanbeat
21:34
1743 47ef 500
Noise Tales love Space Snake.
Reposted fromnoisetales noisetales viaponurykosiarz ponurykosiarz
jamaicanbeat
21:33
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
jamaicanbeat
21:33
4221 55bb 500
#corpolife
jamaicanbeat
21:32
2726 0989
jamaicanbeat
21:32
5411 c31c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
jamaicanbeat
21:32
3970 bd2e 500
Reposted fromteijakool teijakool viaponurykosiarz ponurykosiarz
jamaicanbeat
21:31
2013 e004 500
Reposted fromGalomtala Galomtala viaponurykosiarz ponurykosiarz
jamaicanbeat
21:31
jamaicanbeat
21:31
6971 29a4 500
jamaicanbeat
21:30
8829 c8d5 500
Reposted fromteijakool teijakool viaponurykosiarz ponurykosiarz
jamaicanbeat
21:30
Co Cie nie zabije to przeważnie zrobi z Ciebie skurwysyna jakich mało.
— przeczucie.
Reposted fromnemomen001 nemomen001 viaponurykosiarz ponurykosiarz
jamaicanbeat
21:30
1842 4806 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapchamtensyf pchamtensyf
jamaicanbeat
21:30
7598 ea6f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
jamaicanbeat
21:29
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viapchamtensyf pchamtensyf
jamaicanbeat
21:29
6625 472b
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
jamaicanbeat
21:29
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viastarryeyed starryeyed
jamaicanbeat
21:29
jamaicanbeat
21:28
1657 541d 500
Reposted fromSturmUndDrang SturmUndDrang viairmelin irmelin
jamaicanbeat
21:28
2955 1b6c
Reposted fromrurky rurky viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl