Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

jamaicanbeat
20:34
6838 449b 500
gossip girl s2e18
jamaicanbeat
20:31
6883 c712
jamaicanbeat
20:31

Wszystko trafił chuj.

- przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. 

July 28 2017

jamaicanbeat
14:15

July 23 2017

jamaicanbeat
22:04
jamaicanbeat
21:48
2756 c901 500
Reposted fromfungi fungi viasheismysin sheismysin
jamaicanbeat
21:48
0976 34a2
Reposted frommorela morela viasheismysin sheismysin
jamaicanbeat
21:46
1983 753a 500
Reposted fromauril auril viasheismysin sheismysin

July 22 2017

jamaicanbeat
19:23
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viamartinif16 martinif16
jamaicanbeat
19:18
5346 3e52 500
Martyna Wojciechowska w odpowiedzi na sytuację polityczną w Polsce
Reposted frompierdolony pierdolony viaangeliquee angeliquee
jamaicanbeat
13:56
czujesz się głupio kiedy pytają co słychać?
Reposted fromthesmajl thesmajl viastarryeyed starryeyed
jamaicanbeat
13:52
5012 61cc
Reposted fromsheismysin sheismysin
jamaicanbeat
13:52
8591 464e
Reposted fromodejdz odejdz viasheismysin sheismysin
jamaicanbeat
13:52
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viasheismysin sheismysin

July 20 2017

jamaicanbeat
18:26
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
18:23
1055 59f3
jamaicanbeat
18:23
Nie poznaję Cię mała. Jak ten rok mógł Cię aż tak bardzo zmienić?
— Mateusz
jamaicanbeat
18:01
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaoutline outline
jamaicanbeat
18:00
5455 e3e9

July 19 2017

jamaicanbeat
19:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl