Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

jamaicanbeat
21:46
21:46
jamaicanbeat
21:46

June 10 2017

23:19
jamaicanbeat
23:18
Bycie pozytywną nie oznacza, że wszystko samo dobrze się poukłada. Oznacza, że Ty będziesz dobrze się czuła niezależnie od tego jak się poukłada.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viagoszko goszko
jamaicanbeat
23:18
5798 15b6
Reposted fromkarahippie karahippie viagoszko goszko
23:18
jamaicanbeat
23:17
8349 6fe6
Reposted fromkarahippie karahippie viagoszko goszko
jamaicanbeat
21:04
8665 0c21 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viamefir mefir
jamaicanbeat
21:03
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir

June 08 2017

jamaicanbeat
19:18
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viatoniewszystko toniewszystko
19:17
0616 ead7
Reposted fromOurSecretSong OurSecretSong viastrzepy strzepy
jamaicanbeat
16:55

June 07 2017

jamaicanbeat
15:55
Jesteś bezkonkurencyjnym mistrzem w manipulowaniu moim samopoczuciem.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viasatyra satyra
jamaicanbeat
15:55
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
jamaicanbeat
15:54
7373 d2e3 500
Reposted fromtereska tereska viaCymron Cymron
jamaicanbeat
15:53
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
jamaicanbeat
15:53
0143 da6e
jamaicanbeat
15:53
Dla nikogo nie jestem osobą pierwszą ~Miron Białoszewski
— i raczej nigdy nie będę!
jamaicanbeat
15:53
Powiem Ci kiedyś jak bardzo bolała mnie Twoja nieobecność.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl