Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

jamaicanbeat
22:46
3259 fb5e
zupa w 2019
Reposted fromsouporn souporn viaensomme ensomme
jamaicanbeat
22:46
8428 ec86 500
Tak właśnie
22:46
0995 338c
Reposted fromnilicia nilicia viaensomme ensomme
jamaicanbeat
22:43
jamaicanbeat
22:43
7182 02f9 500
Reposted fromboli boli viaensomme ensomme

February 14 2019

jamaicanbeat
23:13
jamaicanbeat
23:12
0851 883e
Reposted fromiblameyou iblameyou viaensomme ensomme
jamaicanbeat
23:11
-Zupa to niesamowite miejsce. Chciałabym by istniało takie na świecie, a najlepiej w moim mieście. Wchodzisz, są książki tak jak w bibliotece, najlepiej z zaznaczonymi ołówkiem pięknymi cytatami, herbata jak w kawiarni, lub wino oraz obrazy i zdjęcia jak na wystawie sztuki, i ludzie, ludzie, których nie obchodzi jak wyglądasz i kim jesteś, ale obchodzi ich co czujesz. 
— rozmyślenia
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaensomme ensomme
jamaicanbeat
23:11
9623 d00c 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaensomme ensomme
jamaicanbeat
23:10
jamaicanbeat
23:10
9487 09e8
Reposted fromproof proof viaensomme ensomme
23:09
1534 30af
Reposted fromsummonerjolan summonerjolan viaensomme ensomme
jamaicanbeat
23:08
Reposted fromvolldost volldost viaensomme ensomme
jamaicanbeat
23:08
2666 9b00 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaensomme ensomme
23:07
2975 4ec6 500
Reposted fromnatalixromanova natalixromanova viaensomme ensomme
jamaicanbeat
23:07
- tego kwiatu jest pół światu - no ale ja chce ją
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viaensomme ensomme
jamaicanbeat
23:07
Oni mnie nie lubią. Nie szkodzi. Kiedyś spotkam kogoś, kto będzie mnie lubił, nawet gdy nie będę się o to starać. Gdy ktoś cię lubi, bo się starasz, to nie lubi cię takiej, jaką jesteś. Lubi nieprawdę o tobie.
— Terakowska
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaensomme ensomme
jamaicanbeat
23:07
jamaicanbeat
23:05
4639 d0ee
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaensomme ensomme
jamaicanbeat
23:04
Przecież ręce są po to, żeby kogoś przytulić
— Pingwiny z Madagaskaru
Reposted fromblablablabla blablablabla viaensomme ensomme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl