Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

jamaicanbeat
08:12
4195 5237 500
Reposted fromgrobson grobson viaikari ikari
jamaicanbeat
08:11
0810 6554 500
Reposted fromtfu tfu vialittlewhitelies littlewhitelies
jamaicanbeat
07:58
1551 a8e8 500
Reposted fromkrzysk krzysk viastarryeyed starryeyed
jamaicanbeat
07:57
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
jamaicanbeat
07:56
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
jamaicanbeat
07:55
Reposted fromFlau Flau viafasi fasi
jamaicanbeat
07:55
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako viafasi fasi
jamaicanbeat
07:54
3022 5bd0 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viamoai moai
jamaicanbeat
07:51
Została pocięta, poszarpana przez ludzi i przez okoliczności.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaaksamitt aksamitt
jamaicanbeat
07:51
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromwagabunda wagabunda viaaksamitt aksamitt
jamaicanbeat
07:48
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viaaksamitt aksamitt
07:47
jamaicanbeat
07:47
Kocham spać. Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki kiedy jestem obudzony.
— Ernest Hemingway
Reposted fromkyte kyte viaaksamitt aksamitt

October 16 2018

jamaicanbeat
09:19
jamaicanbeat
09:18
jamaicanbeat
09:17
4353 99c0
Reposted fromsheismysin sheismysin viaaksamitt aksamitt

October 11 2018

jamaicanbeat
08:37
Chcesz zrozumieć, czym jest rok życia? Zapytaj o to studenta, który oblał roczny egzamin. Czym jest miesiąc życia, powie ci matka, która wydała na świat wcześniaka, i czeka, by wyjęto go z inkubatora, bo dopiero wówczas będzie mogła przytulić swoje maleństwo. Zapytaj, co znaczy tydzień, robotnika pracującego na utrzymanie rodziny w fabryce albo kopalni. Czym jest dzień, powiedzą ci rozdzieleni kochankowie, czekający na kolejne spotkanie. Co znaczy godzina, wie człowiek cierpiący na klaustrofobię, kiedy utknie w zepsutej windzie. Wagę sekundy poznasz, patrząc w oczy człowieka, który uniknął wypadku samochodowego, o ułamek sekundy pytaj biegacza, który zdobył na igrzyskach olimpijskich srebrny medal, a nie ten złoty, o którym marzył przez całe życie. Życie to magia
— Marc Levy
Reposted fromteaholic teaholic viamoai moai
jamaicanbeat
08:37
9630 54cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
jamaicanbeat
08:37
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
08:36
9394 9a7f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl