Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

jamaicanbeat
18:17
jamaicanbeat
18:16
7266 123f 390
Reposted fromheroinee heroinee viasandycopper sandycopper
jamaicanbeat
18:15
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabolandia zabolandia viastarryeyed starryeyed
jamaicanbeat
18:15
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viastarryeyed starryeyed
jamaicanbeat
18:13
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastarryeyed starryeyed
jamaicanbeat
18:02
5466 cb84 390
jamaicanbeat
18:02
6183 5a15 390
jamaicanbeat
17:58
3202 c673 390
Reposted fromtfu tfu vianikotyna nikotyna

March 27 2017

jamaicanbeat
17:13
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viaaniamy aniamy
jamaicanbeat
17:10
9334 8ecf 390
<3

March 26 2017

jamaicanbeat
21:00
2520 710b 390
Reposted fromdelain delain viaczajnikq czajnikq
20:56
6598 ad5b 390

Master bedroom uses bookcases to frame the windows in this loft in Odessa, Ukraine. [800 × 509]

20:53
7035 9dc1 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaPicki91 Picki91
jamaicanbeat
20:52
4298 eec3 390
Reposted frommaliwa maliwa viabzium bzium
jamaicanbeat
20:51
5901 1d39 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viawiksz wiksz
jamaicanbeat
20:50
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted frominpassing inpassing viastarryeyed starryeyed
jamaicanbeat
20:49
jamaicanbeat
20:49

wciąż wierzę,
że to jeszcze nie pożegnanie
Reposted fromtereseek tereseek viastarryeyed starryeyed
jamaicanbeat
20:49
3461 5e9b 390
Reposted fromsnowlake snowlake viastarryeyed starryeyed
jamaicanbeat
20:47
9709 e02a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanastasie anastasie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl