Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

jamaicanbeat
08:41
6660 7035
Reposted fromEtnigos Etnigos viajazzuj jazzuj
jamaicanbeat
08:41
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viamoai moai
jamaicanbeat
08:40
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamoai moai
jamaicanbeat
08:39
6884 285a
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
jamaicanbeat
08:39
A man never knows how to say goodbye; a woman never knows when to say it.
— Helen Rowland
Reposted fromsheismysin sheismysin
08:32
7842 2df9 500
Reposted fromlouse louse viagdziejestola gdziejestola
jamaicanbeat
08:28
7386 c12b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola

April 16 2018

jamaicanbeat
18:02
jamaicanbeat
18:00
2864 7ddd
Reposted fromolakocie olakocie viamoai moai
jamaicanbeat
18:00

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubionych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto weźmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
jamaicanbeat
17:39
Chciałbym się z moją rodziną widzieć częściej Mam wrażenie, że beze mnie wszystkim jest lżej
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir

April 15 2018

jamaicanbeat
13:59
1218 7a14 500


Reposted fromautoterapia autoterapia viagdziejestola gdziejestola
jamaicanbeat
13:56
8915 6358
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola

April 13 2018

jamaicanbeat
17:41
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
jamaicanbeat
17:14
5217 7b5c 500
spoko mordeczko
jamaicanbeat
17:14
Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.
— Jan Twardowski - Dłużej niż na zawsze. Nie tylko aforyzmy
jamaicanbeat
17:14
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
jamaicanbeat
17:13
jamaicanbeat
17:12
7875 c07c 500
Reposted fromMiziou Miziou viagdziejestola gdziejestola
jamaicanbeat
17:12
8092 e203
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl