Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

jamaicanbeat
18:12
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viagdziejestola gdziejestola
jamaicanbeat
18:12
6186 a805 500
Reposted fromtwardziel twardziel viagdziejestola gdziejestola

February 15 2018

jamaicanbeat
22:27
22:25
3867 8fe0
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viagdziejestola gdziejestola
jamaicanbeat
22:25
Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie
— Stuart Wilde
jamaicanbeat
22:24
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica

February 13 2018

jamaicanbeat
07:27
Przeraża mnie moje myślenie. Za dużo i niepotrzebnie. 
— Barbara Rosiek "Pamiętnik narkomanki"
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamiodowolipowa miodowolipowa
jamaicanbeat
07:27
Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamiodowolipowa miodowolipowa
jamaicanbeat
07:26
Mierzę czas według tego, kiedy jestem z Tobą, albo ostatnio byłem z Tobą, albo kiedy znów będę z Tobą.
— Richard Paul Evans - Kolory tamtego lata
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamiodowolipowa miodowolipowa
jamaicanbeat
07:26
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamiodowolipowa miodowolipowa
jamaicanbeat
07:26
Żaden z nich nie jest Tobą...
jamaicanbeat
07:26
7146 9d8d 500
Reposted frompanikea panikea

February 11 2018

jamaicanbeat
20:50

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viasatyra satyra
jamaicanbeat
19:54
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viamoai moai
jamaicanbeat
19:53
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viastarryeyed starryeyed
jamaicanbeat
19:48
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viamefir mefir

February 09 2018

jamaicanbeat
13:12
Już cztery razy przestałem Cię kochać i zacząłem na nowo.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromwetryagain wetryagain viagdziejestola gdziejestola
jamaicanbeat
13:10
2286 75e8 500
Reposted fromczekoladowysen czekoladowysen viaRudeGirl RudeGirl
jamaicanbeat
13:10
jamaicanbeat
13:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl