Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

jamaicanbeat
00:16
Tak, chcę kogoś, kto pójdzie ze mną machać tęczową flagą. Kogoś, kto odda krew, bo wie, że ja nie mogę, a bardzo bym chciała. Kogoś, kto będzie słuchał piosenek, które wysyłam. Kogoś, kto zatańczy ze mną w środku miasta, bo tak. Kogoś, kto dotrzymuje obietnic.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viadepresja depresja
jamaicanbeat
00:15

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
jamaicanbeat
00:14
jamaicanbeat
00:13

November 22 2017

jamaicanbeat
22:54
Jeśli na czymś ci zależy, nie patrz czy inni to akceptują 
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup viaaksamitt aksamitt

November 21 2017

jamaicanbeat
15:36
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 

November 20 2017

jamaicanbeat
20:25
3399 35a8 500
Reposted frompimpus pimpus viasheismysin sheismysin
jamaicanbeat
20:25
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viasheismysin sheismysin
jamaicanbeat
20:24
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
— Rachel Van Dyken – Ruin
Reposted fromSkydelan Skydelan viagdziejestola gdziejestola
jamaicanbeat
20:24
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea

November 19 2017

jamaicanbeat
11:36
0495 9b45
Reposted fromoutoflove outoflove viamoai moai
jamaicanbeat
11:36
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamoai moai
jamaicanbeat
11:28
2836 99e9 500
Reposted fromluksfer luksfer viagdziejestola gdziejestola
jamaicanbeat
11:26
4168 04a4
Reposted fromaletodelio aletodelio viagdziejestola gdziejestola
jamaicanbeat
11:26
1292 e9ed 500
jamaicanbeat
11:25
4505 15ab
Reposted fromtvseries tvseries viagdziejestola gdziejestola
jamaicanbeat
11:25
8900 8145 500
Reposted frommariet mariet viagdziejestola gdziejestola
jamaicanbeat
11:25
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viagdziejestola gdziejestola
jamaicanbeat
11:25
jamaicanbeat
11:24
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl