Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

jamaicanbeat
12:18
0170 2494 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viaazazel azazel
jamaicanbeat
12:16
jamaicanbeat
12:16
0982 4faa
Reposted frommiststueck miststueck vialiona liona
jamaicanbeat
12:15
Wg mnie zupa nie ma predyspozycji do bycia blogiem lifestajlowym. To żulernia i mordownia. Jak ktoś stąd wychodzi, to znaczy że albo nie żyje, albo odmienił swoje życie na lepsze. I nie potrzebny mu testament. Widzę to po niektórych tytułach. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafearoflove fearoflove
jamaicanbeat
12:14
5965 7eda 500
Reposted fromsoftboi softboi viafearoflove fearoflove
jamaicanbeat
12:14
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafearoflove fearoflove
jamaicanbeat
12:13
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viafiffey fiffey
jamaicanbeat
12:13
Reposted frompffft pffft vialepetiteuhlan lepetiteuhlan
jamaicanbeat
12:11
Dlaczego tak mi smutno, chociaż jest lepiej niż kiedykolwiek przedtem?
— Tove Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viael-kaktus el-kaktus
jamaicanbeat
12:11
6777 3705 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
12:11
7440 0eb0 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaveritas1 veritas1
jamaicanbeat
12:09
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
jamaicanbeat
12:08
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaultrafioletowa ultrafioletowa
jamaicanbeat
12:08
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viagonnabebetter gonnabebetter
jamaicanbeat
12:08
jamaicanbeat
12:08
2978 ed00
Reposted fromkarahippie karahippie viamarvelous marvelous
jamaicanbeat
12:07
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viamarvelous marvelous
jamaicanbeat
12:07
0240 41e3
Reposted fromciarka ciarka viafreeway freeway
jamaicanbeat
12:07
Reposted fromshakeme shakeme viaOnly2you Only2you
jamaicanbeat
11:06
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl