Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

jamaicanbeat
23:58
jamaicanbeat
23:58
jamaicanbeat
23:57
jamaicanbeat
23:57
Czasami śnią nam się niewłaściwe osoby
— nevermind
jamaicanbeat
23:57

August 04 2018

jamaicanbeat
08:22
jamaicanbeat
08:20
1119 5b3a
Reposted fromretaliate retaliate viamoai moai
jamaicanbeat
08:20
9513 0826 500
Reposted frompicoviny picoviny viamoai moai
jamaicanbeat
08:18
jamaicanbeat
08:18
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
jamaicanbeat
08:17
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
jamaicanbeat
08:17
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
jamaicanbeat
08:17
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
jamaicanbeat
08:17
jamaicanbeat
08:16
Kiedy się zacznie myśleć o wszys­tkim, co mogłoby się zdarzyć, można ześwi­rować w trymiga. 
— William Wharton
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
jamaicanbeat
08:16
Nauczyłem się jednak, że sercu nie można nakazać, kiedy, kogo i jak ma pokochać. Serce robi, co chce. Od nas zależy najwyżej to, czy pozwolimy naszemu życiu i głowie dogonić serce.
— Colleen Hoover
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
jamaicanbeat
08:16
0765 acc4
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaanastasie anastasie
jamaicanbeat
08:16
6182 016d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaanastasie anastasie
jamaicanbeat
08:16
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie

August 02 2018

jamaicanbeat
07:40
1895 286f 500
Reposted fromantichris antichris viaRudeGirl RudeGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl