Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

jamaicanbeat
23:09
8483 519c 500
Reposted frompiehus piehus viaPaseroVirus PaseroVirus
jamaicanbeat
23:09
3202 3faf 500
Reposted fromanheros anheros viapsychedelix psychedelix
jamaicanbeat
23:08
6450 e74f 500
jamaicanbeat
23:06
6770 93eb 500
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
jamaicanbeat
23:05
Reposted fromtgs tgs viapsychedelix psychedelix
jamaicanbeat
23:05
2221 1b07
Reblog this if You agree.
Reposted fromgodzio godzio viapsychedelix psychedelix
jamaicanbeat
23:04
5586 b634 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMezame Mezame
jamaicanbeat
23:02
jamaicanbeat
23:01
Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją rękę, nie dotknęłabym jej.
jamaicanbeat
23:00
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
jamaicanbeat
23:00
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
jamaicanbeat
23:00
4859 8222
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamefir mefir
jamaicanbeat
23:00
2475 0288 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
jamaicanbeat
22:59
4870 cbd4
Reposted fromkarahippie karahippie viamefir mefir
22:59
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi viamefir mefir
jamaicanbeat
22:59
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
jamaicanbeat
22:59
1046 fc43 500
Reposted fromtelewizja telewizja viamefir mefir
jamaicanbeat
22:58
Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zagubionego siebie.
— Mariusz Maślanka, "Na imię mam Jestem"
jamaicanbeat
22:58
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viamefir mefir
jamaicanbeat
10:23
7645 e4c8 500
Reposted fromoll oll viaanastasie anastasie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl